มหาวิทยาลัยในอุตตรประเทศ – รัฐในตำนาน

ดินแดนที่มีชื่อเสียงในด้านอิทธิพลทางศาสนาวัฒนธรรมอินโดอิสลามตำนานตลอดจนงานศิลปะและงานฝีมืออุตตรประเทศตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย รัฐนี้แผ่กระจายไปทั่วที่ราบ Gangetic ตอนบนและมีพรมแดนติดกับเนปาลด้านหนึ่ง ระบบการศึกษาของ UP ได้รับการปรับปรุงด้วยความพยายามที่มุ่งเน้นของรัฐบาลของรัฐในการกำจัดการไม่รู้หนังสือ รัฐนี้ให้บริการโดยศูนย์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสถาบันสำคัญระดับชาติและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอุตตรประเทศ มีการสอบเข้าที่หลากหลายและการแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเหล่านี้

นอกจากมหาวิทยาลัยเช่น Babasaheb Bhimrao Ambedkar University และ Bundelkhand University ใน Jhansi ที่เปิดสอนหลักสูตร UG, PG, ปริญญาเอกและอนุปริญญาในหลากหลายสาขาแล้วยังมีมหาวิทยาลัราชภัฏยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ Narendra Deva University of Agriculture & Technology และ Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วทั้งภูมิภาค

ในอุตตรประเทศคุณจะได้พบกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการศึกษาเฉพาะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเช่นมหาวิทยาลัย Sampurnanand Sanskrit ในเมืองพารา ณ สีและสถาบันการศึกษาทิเบตระดับสูงในพารา ณ สี

รัฐนี้ยังมีสถาบันระดับชาติที่ยอดเยี่ยมเช่น Indian Veterinary Research Institute ใน Izatnagar ที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาเฉพาะทาง การรับเข้าเรียนที่ Indian Veterinary Research Institute จะต้องผ่านการสอบแข่งขัน

รูปแบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัย UP บางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยและให้การศึกษาจากวิทยาเขตของตนเองในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็มีวิทยาลัยที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากวิทยาเขต ที่มหาวิทยาลัย UP หลายแห่งเช่น Aligarh Muslim University คุณสามารถใช้โปรแกรมการเรียนทางไกลได้นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ อย่างไรก็ตาม UP Rajarshi Tandon Open University ในอัลลาฮาบัดดำเนินโครงการทางวิชาการทั้งหมดผ่านรูปแบบการเรียนทางไกลและมีศูนย์การศึกษาทั่วทั้งรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *